Ukončené súťaže

Pripravte sa na druhý ročník úspešnej súťaže pre všetkých štvrtákov. Ďalší ročník odštartuje už 1. novembra 2023. Spestrite si so svojimi žiakmi hodiny vlastivedy. Vytvorte zaujímavé projekty, ktoré žiakom prinesú okrem vedomostí aj zážitky a hodnotné ceny. Súťaž prebiehala do 31. 5. 2024.

Zábavná súťaž pre všetkých štvrtákov začína 5. októbra 2022. Využite hodiny vlastivedy a pustite sa spolu so svojimi žiakmi do projektov, ktoré im prinesú okrem vedomostí aj zážitky a hodnotné ceny. Súťaž prebiehala do 11. júna 2023. Prečítajte si viac a pozrite si projekty štvrtákov.

Zapojte sa do súťaže o víkendový pobyt pre dvoch v hodnote 350 €. Stačí, ak vyplníte krátky dotazník zameraný na Edičný katalóg vydavateľstva AITEC. Do súťaže sa môžu zapojiť pedagógovia vyučujúci na 1. stupni základných škôl. Súťaž trvá od 15. 9. do 15. 10. 2022.