ÚvodGalériaVíťaziPodmienky a pravidlá súťaže

Galéria súťažiacich v štvrtom kole – Od Hornádu po Dunajec

Štvrtáci zo ZŠ, Jarok sa zahrali na zvedavých turistov, ktorí postupe navštevovali turisticko-informačné centrá, kde sa oboznamovali s rôznymi zaujímavosťami daného regiónu. Video doplnili aj o zaujímavé pojmové mapy.

Žiaci zo 4. S zo ZŠ, Park Angelinum v Košiciach spojili východné Slovensko so západným. Pripravili si prezentácie o top pamiatkach Košíc, ktoré online prezentovali rovesníkom z Bratislavy. Súčasťou bola aj beseda so sprievodcom Košicami. Pozrite si ich video.

Formou projektov, vychádzok či rozhovormi s obyvateľmi obce zmapovali žiaci 4. A zo ZŠ v Lipovciach svoju obec a okolité zaujímavé miesta. Pozrite si ich vo videu.

Žiaci zo Slovenskej víkendovej školy Margarétka v Paríži dramaticky spracovali cestu po východnom Slovensku. Pozrite si video. Formou reportáží prezentujú svoje výlety po rôznych zaujímavých miestach na Slovensku. Pozrite si video z návštevy Slovenského raja, či Spišského hradu a Sivej Brady.

Žiaci zo 4. A zo ZŠ, Rudňany sa zahrali na pracovníkov cestovnej kancelárie a formou prezentácií či projektu predstavili obec Rudňany, jej zaujímavosti. V závere všetkých pozývajú na návštevu. Pozrite si ich video.

Žiaci 4. D zo ZŠ, Bystrická 14 v Ružomberku vytvorili výseky máp jednotlivých oblastí vlastnou rukou, prezentácie dopĺňa papierový projekt, ktorý ukazuje prácu žiakov pri vytváraní posterov do sútaže.

Štvrtáci zo ZŠ, Stanča v projekte Výlet karavanom precestovali najzaujímavejšie pamiatky od Hornádu po Dunajec a prinášajú rôzne informácie ako turistický sprievodcovia. Do projektu zakomponovali hlavne outdoorové vyučovanie, Pozrite si ich video.

Žiaci zo 4. A v Širokom v turistickom sprievodcovi Poklady Slánskych vrchov propagujú ekoturistiku. Pozrite si ich projekty o Solivare, Kokošovskej dubine, Dubníckých opálových baniach a Herľanoch. Žiaci pripravili aj zásady ekoturistiky a zábavnú tajničku.

Formou divadielka prezentujú žiaci 4. A zo ZŠ v Zubáku zaujímavé miesta na ceste od Hornádu po Dunajec. Pozrite si ich video.

Galéria súťažiacich v treťom kole – Od Dunaja po Hornád

Žiaci zo 4. ročníka v Breznici si pripravili stredoveký komiks s názvom Kde bolo, tam bolo. Pozrite si ich video.

Žiaci zo 4. A zo ZŠ s MŠ v Kamienke vypracovali projekt na základe spoznávania obcí, miest, riek a pohorí v danom okolí pod názvom Túlavé boty štvrtákov – Od Dunaja po Hornád.

Formou spravodajského príspevku zmapovali štvrtáci zo Základnej školy v Malých Levároch najznámejšie osobnosti mesta Nitra. Pozrite si ich vo videu.

Žiaci zo Slovenskej víkendovej školy Margarétka v Paríži spracovali formou reportáží svoje výlety po rôznych zaujímavých miestach na Slovensku. Pozrite si ich video z návštevy hradu Betliar, či turistický výlet na tajchy pri Banskej Štiavnici.

Žiaci zo 4. D zo ZŠ, Bystrická cesta 14 v Ružomberku spracovali kreslenú mapu, ktorá je výsledkom ich „prechádzok“ po ceste od Dunaja po Hornád.

Kreslené leporelo s informáciami o Bojniciach vytvorili žiaci 4. ročníka zo ZŠ v Širokom. Je to ilustrovaný bedeker pre potencionálnych klientov cestovnej kancelárie.

Štvrtáci zo ZŠ, Veľkomoravská v Trenčíne zmapovali hrady, zámky a kaštiele na ceste od Dunaja po Hornád. Ku každému z nich vytvorili krásne makety a povedali pár zaujímavostí. Pozrite si to vo videu.

Vo svojom videu predstavujú žiaci zo ZŠ vo Valči svojho rodáka, spisovateľa Jána Andela. Žiaci si pripravili informácie o jeho živote a prednášajú ukážky z jeho tvorby.

Žiaci zo ZŠ v Želiezovciach spracovali spoznávanie regiónov Slovenska od Dunaja po Hornád formou zábavných tajničiek. Navzájom si vysvetľovali informácie, ktoré potom dopĺňali do tajničiek.

Galéria súťažiacich v druhom kole – Od Tatier k Dunaju

Video žiakov 4. A zo Základnej školy s MŠ, Cádrova 23, Bratislava, v ktorom prezentujú ponuku svojich cestovných kancelárií.

Žiaci zo 4. A Evanjelickej základnej školy, Palisády 57, Bratislava predstavujú vo videu ponuku cestovnej kancelárie Dobrodružné Slovensko.

Žiaci zo štvrtej triedy v Základnej škole, Sitnícka v Breznici si pripravili cestovateľský kufor v podobe lapbook. Pozrite si ho vo videu.

Šikovný štvrtáci zo Základnej školy v Haliči vytvorili 3D makety niektorých slovenských skvostov.

Projekt domškoláka zo Základnej školy v Jablonovom o drakovi Horiburtovi, ktorý predstavuje najzaujímavejšie miesta Turčianskej kotliny.

Žiaci štvrtého ročníka zo Základnej školy v Jarku sa vo videu rozhodli priblížiť známeho slovenského zbojníka Juraja Jánošíka.

Cestovná kancelária Krajňanček pozýva na cestu po Záhorí. Sprevádzať vás budú štvrtáci zo Základnej školy s MŠ, Krajné.

Ľudové tradície na Záhorí spracovali do prezentácie žiaci zo 4. ročníka na Základnej škole v Malých Levároch.

Žiaci štvrtého ročníka zo Základnej školy v Podhoranoch sa vo videu rozhodli priblížiť známu slovenskú Jozefa Maximiliána Petzvala.

Žiaci 4. ročníka v Základnej škole v Rudňanoch si vo videu naplánovali cestu do Bratislavy.

Žiaci 4. ročníka zo Základnej školy, Bystrická v Ružomberku spracovali vo svojich projektoch informácie o známych osobnostiach Liptova.

Mapu so zastávkami pri zaujímavých miestach Slovenska vytvorili žiaci zo 4. A v Základnej škole, Somotor.

Žiaci 4. A triedy zo Základnej školy, Kamienka výtvarne spracovávali každú tému Od Tatier k Dunaju.

Štvrtáci zo Základnej školy Narnia v Trnave spracovali vo videu tému ľudovej kultúry regiónov.

Žiaci zo 4. A zo Základnej školy s MŠ vo Vitanovej prestavujú vo videu niektorá známe pamiatky z ich okolia.

Galéria súťažiacich v prvom kole – Slovensko v minulosti a dnes

Prezentácia Putovanie za osobnosťami doby minulej žiakov 4. A zo Základnej školy s MŠ, Cádrova 23, Bratislava

Prezentácia Slovensko v minulosti a dnes žiakov 4. C zo Základnej školy s MŠ, Cádrova 23, Bratislava

Video s názvom Osobnosti regiónu Horný Zemplín žiakov štvrtého ročníka zo Základnej školy v Breznici

Žiaci zo štvrtého ročníka v Základnej škole v Jarku výtvarne zachytili Slovensko v priebehu rôznych storočí.

Fotogaléria zachytáva prácu štvrtákov zo Základnej školy v Kokave nad Rimavicou, ako stavali hrad.

Video štvrtákov zo Základnej školy, Park Angelinum v Košiciach zobrazujúce históriu Slovenska.

Projekt Štátne symboly SR žiakov Základnej školy s VJM, Leles

Projekt Ako plynie čas – Slovensko v minulosti a dnes žiakov zo Základnej školy Jána Palárika v Majcichove

Projekt s názvom Osobnosti mesta Martin žiakov štvrtého ročníka zo Základnej školy J. Kronera v Martine

Projekt Mária Terézia – výnimočná žena žiakov zo Základnej školy K. Jarunkovej v Podbrezovej

Projekt s názvom Cesta do minulosti žiakov štvrtého ročníka zo Základnej školy v Rudňanoch

Projekt Slovensko v minulosti a dnes žiakov zo Základnej školy v Ružomberku

Projekt Cestovanie časom zo Základnej školy v Topoľčanoch