ÚvodGalériaVíťaziPodmienky a pravidlá súťaže

Víťazi vlastivednej súťaže Spoznávame Slovensko

 

Absolútnym víťazom, ktorý získava poukážku v hodnote 200 € na nákup v kníhkupectve Martinus, sa stali žiaci 4. A z Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Michala Archanjela v Stanči. V projekte Výlet karavanom nielenže žiaci precestovali najzaujímavejšie pamiatky od Hornádu po Dunajec, ale do projektu zakomponovali medzipredmetové vyučovanie, prierezové témy a hlavne outdoorové vyučovanie. Pozrite si ich video.

 

 

 

Keďže nám prišlo množstvo krásnych a nápaditých projektov, rozhodli sme sa udeliť aj cenu poroty. Cenu poroty a poukážku v hodnote 50 € na nákup v kníhkupectve Martinus získavajú žiaci zo Základnej školy v Breznici. Poslali nám tri originálne projekty, s ktorými v dvoch kolách aj uspeli. Ich súťažné príspevky si môžete pozrieť v galérii v rámci 1., 2. a 3. kola.

 

 

 

Víťazi štvrtého kola súťaže Spoznávame Slovensko –

– Od Hornádu po Dunajec

Vo štvrtom kole sa s najvyšším počtom bodov umiestnili na 1. mieste žiaci 4. A z Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Michala Archanjela v Stanči. V projekte Výlet karavanom precestovali žiaci najzaujímavejšie pamiatky od Hornádu po Dunajec a prinášajú rôzne informácie ako turistický sprievodcovia. Do projektu zakomponovali hlavne outdoorové vyučovanie. Pozrite si ich video.

Na druhom mieste sa umiestnili štvrtáci zo Základnej školy s materskou školou v Jarku. Vytvorili projekt Turisti na potulkách po východnom Slovensku, kde sa zahrali na zvedavých turistov, ktorí postupe navštevovali turisticko-informačné centrá s rôznymi zaujímavosťami daného regiónu. Video doplnili aj o zaujímavé pojmové mapy.

Na treťom mieste sa umiestnili dve školy. Štvrtáci zo 4. S zo Základnej školy, Park Angelinum v Košiciach vytvorili projekt Spoznávanie Košíc so 4.S ZŠ Park Angelinum Košice. Spojili východné Slovensko so západným. Pripravili si prezentácie o pamiatkach Košíc, ktoré prezentovali rovesníkom z Bratislavy. Súčasťou bola aj beseda so sprievodcom Košicami. Pozrite si ich video.

Druhé tretie miesto patrí štvrtákom zo Základnej školy Bystrická 14 (elokované pracovisko Dončova 4) v Ružomberku. Pripravili projekt Od Hornádu k Dunajcu. Žiaci sami vytvorili výseky máp jednotlivých oblastí. Prezentácie doplnili papierovým projektom, ktorý ukazuje prácu žiakov pri vytváraní posterov do sútaže.

Víťazi tretieho kola súťaže Spoznávame Slovensko –

– Od Dunaja po Hornád

V treťom kole sa s najvyšším počtom bodov sa umiestnili žiaci 4.A zo Základnej školy na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne. Žiaci zmapovali na ceste od Dunaja po Hornád hrady, zámky a kaštiele a vytvorili krásne makety. Pozrite si víťazný príspevok vo videu, ktoré žiaci poslali.

Na druhom mieste sa umiestnili dve školy. Štvrtáci zo ZŠ v Malých Levároch vytvorili projekt Osobnosti mesta Nitra. Formou spravodajských príspevkov predstavili najznámejšie osobnosti tohto mesta. Pozrite si video.

Ďalšie druhé miesto získavajú štvrtáci zo 4. C zo ZŠ v Želiezovciach. Žiaci spracovali spoznávanie regiónov Slovenska od Dunaja po Hornád formou zábavných tajničiek. Navzájom si vysvetľovali informácie, ktoré potom dopĺňali do tajničiek.

Víťazi druhého kola súťaže Spoznávame Slovensko –

– Od Tatier k Dunaju

S najvyšším počtom bodov sa umiestnili žiaci 4. ročníka zo Základnej školy v Breznici. Žiaci sa zahrali na cestovnú kanceláriu Ber ma, ktorá ponúka zájazdy po Slovensku od Tatier až k Dunaju.

Druhé miesto získali štvrtáci z Evanjelickej základnej školy v Bratislave, ktorí si založili cestovnú kanceláriu Dobrodružné Slovensko. V jej letnej ponuke je cesta Od Tatier k Dunaju. Záujemcov o zájazd chcú žiaci prilákať formou video upútavky a brožúrou.

Tretie miesto sme sa rozhodli udeliť štvrtákom zo 4. A na Základnej škole Narnia v Trnave. Žiaci v okruhu Zberateľ ľudových tradícií prezentujú ľudovú kultúru regiónov na ceste od Tatier k Dunaju.

Špeciálnu cenu poroty v tomto kole získavajú žiaci 4. D zo Základnej školy v Ružomberku. Pani učiteľka PaedDr. Zuzana Vlkolinska rozdelila žiakov do skupín. Žiaci v projekte postupne predstavujú významné osobnosti Liptova.

Víťazi prvého kola súťaže Spoznávame Slovensko –

– Slovensko v minulosti a dnes

S najvyšším počtom bodov sa na prvej priečke umiestnili žiaci 4. S z košickej základnej školy Park Angelinum. Spolu s pani učiteľkou Mgr. Annou Grušovskou pripravili video Slovensko v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Zobrazili v ňom, akým vývojom prešlo Slovensko od dávnej minulosti až po súčasnosť a naznačili, ako si predstavujú jeho budúcnosť.

Na druhom mieste sa umiestnili žiaci zo Základnej školy v Breznici s videom o živote známych Stropkovčanov – Osobnosti regiónu Horný Zemplín. Vo svojom projekte sa zamerali na osobnosti regiónu Horný Zemplín. Pomocnú ruku im podala pani učiteľka Mgr. Bibiána Kľoceková.

Na druhom mieste sa umiestnili aj žiaci zo 4. A  v Topoľčanoch s projektom Cestovanie časom. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany Grauzlovej sa pomocou pomyselného časostroja sa presunuli do rôznych storočí a stali sa významnými postavami z minulosti i zo súčasnosti.

Špeciálnu cenu poroty získavajú žiaci 4. A zo Základnej školy s materskou školou, Štúrova 70 v Kokave nad Rimavicou. Pod vedením svojej pani učiteľky Mgr. Renáty Borákovej postavili celý hrad.