Korešpondenčná adresa spoločnosti
Vydavateľstvo
AITEC, s. r. o.
Ráztočná 19
821 07 Bratislava

IČO: 43829171
DIČ: 2022512756
IČ DPH: SK2022512756

+421 905 464 815
sutaze@aitec.sk