ÚvodGalériaVíťaziPodmienky a pravidlá súťaže

Spoznávame Slovensko (vlastivedná súťaž)

 

Súťaž prebiehala od 5. októbra 2022 do 11. júna 2023.

 

Učte spolu s nami jednoducho, kreatívne a zážitkovo! Celoslovenská vlastivedná súťaž Spoznávame Slovensko je určená pre kolektívy žiakov štvrtých ročníkov základných škôl. Viaže sa na vlastivedné učivo a tematické celky, ktoré sa preberajú počas školského roka. Odmenou im bude nielen množstvo zábavy, spoločných zážitkov a vedomostí, ale aj hodnotné ceny, ktoré môžu využiť napríklad pri spoznávaní Slovenska.

Pre koho je súťaž určená

Súťaž, ktorú vydavateľstvo AITEC pripravilo, je reakciou na výzvu MŠVVaŠ SR rozvíjať kompetencie potrebné pre vzdelávanie v 21. storočí. Je určená pre kolektívy žiakov štvrtých ročníkov základných škôl.

Úlohou štvrtákov v súťaži je tvorba triednych súťažných projektov z predmetu vlastiveda vo 4. ročníku ZŠ podľa tematických oblastí v jednej z troch kategórií:

 • Cestovná kancelária,
 • Zberateľ ľudových tradícií,
 • Osobnosť regiónu.

Projekt môžu žiaci spracovať na ľubovoľné vlastivedné učivo z tematických celkov, ktoré sa preberajú počas školského roka v pracovných učebniciach Vlastiveda pre štvrtákov/Vlastiveda pre štvrtákov LITE. Celá súťaž je rozdelená do štyroch kôl. Časový harmonogram zasielania triednych súťažných projektov pre jednotlivé tematické oblasti je:

 • Slovensko v minulosti a dnes do 30. novembra 2022,
 • Od Tatier k Dunaju do 15. februára 2023 – predĺžené do 10. marca 2023,
 • Od Dunaja po Hornád do 15. apríla 2023 – predĺžené do 30. apríla 2023,
 • Od Hornádu po Dunajec do 31. mája 2023 – predĺžené do 11. júna 2023.

Je na fantázii a vzájomných dohodách žiakov, akú formu svojmu súťažnému dielu dajú. Triedne projekty môžu mať podobu prezentácie, videa, fotoreportáže a pod.

Čo môžete získať

Okrem didaktickej podpory učiteľom, námetov na aktivity, žiaci rozvíjajú praktické prezentačné, komunikačné aj IKT zručnosti, zažijú množstvo zábavy a môžu vyhrať hodnotné ceny, ktoré možno využiť nielen pri spoznávaní Slovenska.

V súťaži môžu žiaci získať tieto výhry:

 • v tematickej oblasti Slovensko v minulosti a dnes získajú dva víťazné súťažné projekty desiatový box pre každého žiaka;
 • v tematickej oblasti Od Tatier k Dunaju získajú dva víťazné súťažné projekty vrecko so šnúrkami na zatiahnutie pre každého žiaka;
 • v tematickej oblasti Od Dunaja po Hornád získajú dva víťazné súťažné projekty športovú fľašu pre každého žiaka;
 • v tematickej oblasti Od Hornádu k Dunajcu získajú dva víťazné súťažné projekty šiltovku pre každého žiaka;
 • absolútny víťaz (triedny kolektív, ktorý spracoval súťažný projekt, vyhodnotený porotou ako absolútny víťaz) získa poukážku na nákup kníh v kníhkupectve Martinus v hodnote 200 €.

Detailné pravidlá, ako aj termíny odovzdaní projektov a ich vyhodnotení nájdete definované v Štatúte súťaže.

Ak by ste si radi pripomenuli náš online seminár „Vlastiveda plná zážitkov. Gamifikácii vo vzdelávaní “, v ktorom sme vám predstavili aj vlastivednú súťaž Spoznávame Slovensko, videozáznam nájdete na našom YouTube kanáli.