ÚvodGalériaVíťazné projektyPodmienky a pravidlá súťaže

Štvrtáci zo ZŠ Breznica si v podobe známej TV relácie pripravili tradičné špeciality ich regiónu. Keďže veľmi radi pracujú s kamerou, reláciu si svojpomocne režírovali a natáčali. Vo videu uvidíte prepojenie vlastivedy s informatikou, pracovným vyučovaním a výtvarnou výchovou.

Žiaci štvrtého ročníka ZŠ v Breznici vytvorili v programe Canva pestrofarebný komiks s názvom Povesť o Stropkove, ktorý je doplnený o žiacke karikatúry. Žiaci tak prepojili vlastivedu s informatickou výchovou, literatúrou aj výtvarnou výchovou. Pozrite si ich video.

Žiaci štvrtého ročníka si pripravili vtipnú videopozvánku do ich obce Breznica. Spoločne spoznávali svoju dedinku a jej najzaujímavejšie zákutia. Videopozvánku spracovali formou TikTokových nahrávok. Pozrite si ich vo videu.

Pani učiteľka so 4. B vytvorila projekt Potulky Breznom. Počas školského roka navštevovali významné pamiatky mesta Brezna. Žiaci si založili cestovnú kanceláriu s ôsmimi oddeleniami. Každé oddelenie sa zameralo na jednu historickú pamiatku, o ktorej získalo ďalšie informácie.Pozrite si ich projekt v galérii.

Žiaci zo 4. A zo ZŠ vo Farskej Lúka vypracovali projekt o Cerovej vrchovine, ktorý pozostáva zo základných informácií o Cerovej vrchovine. Nájdete tam vyobrazené najvyššie vrchy, Hrad Šomoška, typické rastliny či typické živočíchy. Žiaci dotvorili projekt vlastnými kresbami a vyfarbenými obrázkami.

Žiaci zo 4. C ZŠ v Gelnici vypracovali projekt s názvom Prečo Gelničanov nazývali „Klinčikarmi“? (O zabudnutom remesle). Zahrali sa v ňom na detektívov a skúmali sme prečo Gelničanov nazývajú klinčikármi aj napriek tomu, že mesto Gelnica je banské mesto. Žiaci pátrali v múzeu i v starej továrni. Nakoniec sa sami stali kováčmi. Pozrite si ich príspevok.

Štvrtáci zo ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji pripravili videonahrávku s názvom Kronika obce Ivanka pri Dunaji, ktorá je vo veršoch. Nahrávka vznikla na základe overených historických faktov o obci Ivanka pri Dunaji, ktoré si žiaci vopred naštudovali. Niektorí žiaci vystupujú v dobových kostýmoch. Pozrite si ich videonahrávku.

Žiaci 4. B zo ZŠ s MŠ, Kokava nad Rimavicou si vybrali pre svoj projekt osobnosť regiónu – Pavla Bielčika, majster vo výrobe ľudových nástrojov (fujara, píšťalky). Žiaci vyhľadali podstatné informácie, uskutočnili s pánom Bielčíkom interwiev, pracovali s fotografiou, videom. Pozrite si ich video.

Žiaci 4. B triedy vypracovali projekt na tému Osobnosti Komárna. Žiaci pracovali v skupinách a každá z nich sa zaoberala životom jedného z piatich známych ľudí, ktorí žili v Komárne. Okrem získania základných vedomostí spolu navštívili aj miesta, ktoré tieto osobnosti pripomínajú.

Štvrtáci z CZŠ s MŠ sv. Gorazda v Košiciach spracovali svoju krásnu vlastivednú vychádzku do centra mesta Košice spojenú s návštevou planetária do projektu s názvom Pozvánka do nášho mesta Košice. V závere celodennej prehliadky mesta sa zastavili na koláčik v obľúbenej cukrárni Od srdca, kde podporili zdravotne znevýhodnených.

Žiakom štvrtého ročníka v ZŠ, Kráľovský Chlmec sa páčilo zriadiť si spoločnú cestovnú kanceláriu, kde by ponúkali dvojdňový výlet v Kráľovskom Chlmci a v okolí. Pomenovali ju Cestovná kancelária – TOKAJKO a  poúkajú výlety na Csonkavár – hrad z trosiek, do Horešských pivníc a na most sv. Gottharda.Pozrite si ich video.

Žiaci zo 4. A ZŠ s VJM v Lelši vytvorili príbehovú kocku, ktorej každá zo šiestich strán zobrazuje pamiatku z Dolného Zemplína. Žiaci svoj projekt pomenovali Architektonické skvosty regiónu – Dolný Zemplín. Ku každej strane kocky vytvorili „story map“, ktorý popisuje vybranú pamiatku. Žiaci hádžu kockou a pomocou „story map“ zapisujú informácie o danej pamiatke. Pozrite si ich príspevok.

Žiaci domškoláckej skupiny Owls Homeschool v Malackách sa pustili do skúmania slovanských bohov. Príchod Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu bol zásadným vo vývoji udalostí nášho národa. Čomu verili Slovania pred príchodom vierozvedcov? Pozrite si ich videonahrávku Slovanskí bohovia.

Štvrtákov zo ZŠ s MŠ v Margecanoch najviac baví spoznávať svoje okolie, preto sa rozhodli vypracovať projekt o Drevenom krytom moste v Kluknave. Most je jedinečnou technickou pamiatkou, jedinečný svojím technickým riešením a je jedným z posledných historických drevených mostov na Slovensku. Má takmer 200 rokov. Pozrite si ich projekt.

Žiaci 4. A v Margecanoch majú veľmi radi skupinové vyučovanie prepájanie medzipredmetového vyučovania. Rozhodli sa vytvoriť model Margecianskeho a Bujanovského tunela, ktoré sú aj v skutočnosti postavené vedľa seba. Margeciansky tunel je prestavaný na cestný a Bujanovský tunel sa v súčasnosti využíva ako dvojkoľajný tunel. Pozrite si ich prezentáciu.

Žiaci 4. ročníka zo ZŠ s MŠ v Modrom Kameni zaznamenali poslali videopozvánku do svojej obce Modrý Kameň. Žiaci si najprv vyhľadali dostupné informácie o meste Modrý Kameň, ktoré potom použili v edukačnom videu počas vlastivednej vychádzky mestom.Prijmite ich pozvanie v krátkej videonahrávke.

Žiaci 4. C v ZŠ, Moldava nad Bodvou spracovali formou plagátov históriu Slovenska v projekte Brána do minulosti – Slovensko v minulosti a dnes. Jednotlivé obdobia doplnili o obrazový materiál, maketu prvej osady, nádoby z plastelíny, Legendu o troch prútoch zdramatizovali, písali hlaholikou, kreslili obrázky a tvorili básničky. Na záver svoje projekty prezentovali pred rodičmi a vytvorili z toho aj video.

Žiaci 4. B a 4. C v ZŠ, Moldava nad Bodvou vypracovali projekt TATRY – Cestovná kancelária TATROVO. Na vlastivede vypracovali plán školy v prírode, hľadali informácie, fotky a pracovali s mapou. Na slovenskom jazyku vytvorili báseň, na prírodovede spoznávali rastliny a zvieratá žijúce v Tatrách, na výtvarnej výchove vytvorili katalóg. Zážitky zapisovali a kreslili do denník. Pozri si videozáznam.

Žiaci 4. A z PIaristickej ZŠ v Nitre sa zamerali na dve miesta v blízkosti ich bydliska – Horné Lefantovce a Oponice. V Horných Lefantovciach opísali neskorobarokový kaštieľ a v Oponiciach renesančný kaštieľ. Svoj projekt pomenovali Potulky po starých miestach.

V projekte Topoľčianky sa žiaci 4. A z Piaristickej ZŠ v Nitre zamerali na hlavné atrakcie mestečka Topoľčianky. Vykresľujú v ňom žrebčín, zámok ivinice. Ku každej atrakcii je spomenutá krátka história, zaujímavosť a pod.

V projekte Zvolen mesto Slovenského národného povstania štvrtáci z PIaristickej ZŠ v Nitre vytvorili sprievodcu pri prechádzke mestom Zvolen, ktorý je zameraný na významné miesta súvisiace so SNP.

Projekt štvrtákov zo ZŠ v Nižnom Hrušove predstavuje najzaujímavejšie miesta na trase Od Hornádu po Dunajec. Žiaci putovali po významných mestách a miestach a pomocou výsekov máp vytvorili zaujímavý projekt, ktorý dotvorili fotkami, vlastnými kresbami a informáciami, ktoré našli.

Žiaci zo 4. B ZŠ, Fándlyho v Pezinku vytvorili projekt s názvom Mojich sedem divov Slovenska. Keďže žiaci v triede radi vyhľadávajú rôzne zaujímavosti, povesti, legendy o Slovensku, vybrali si svojich sedem divov, ktoré spracovali do plagátovej podoby. Uprednostnili písanie textov na počítači, ktoré na plagáte dotvorili vlastnými kresbami.

Projekt s názvom Život mnícha Cypriána vypracovala skupina dievčat zo 4. B v ZŠ, Fándlyho, Pezinok. Zamerali sa na bližší popis miesta, kde mních Cyprián žil a pôsobil, hlavne na jeho liečiteľskú a zberateľskú činnosť, ktorá je doteraz vysoko cenená. Obsahuje aj herbár liečivých rastlín z okolia Malých Karpát.

Štvrtáci zo 4. A v ZŠ K. Jarunkovej v Podbrezovej vypracovali projekt s názvom História. Žiaci sa podľa vlastného výberu rozdelili do skupín, tému spracovali formou projektu. Pri prezentovaní projektu využili dramatizáciu, tému zahrali prostredníctvom rolových hier. Svoje predstavenie zahrali spolužiakom z 3. A triedy. Pozrite si ich video.

Štvrtáci zo ZŠ s MŠ J. Lajčiaka v Pribyline si ako tému svojho projektu vybrali Tatry. Žiaci spoznávali zaujímavé prírodné, kultúrne pamiatky daného regiónu. Projekt vypracovali počas hodín vlastivedy, informatiky a výtvarnej výchovy.

Žiaci zo 4. A zo ZŠ s MŠ v Rosine pracovali na projekte s názvom Žilina s okolím. Žiaci si vyberali časti okresu Žilina, svoju obec a okolie, kde žijú. Spoznávali turistické miesta, pamiatky (hrady, zrúcaniny, kultúrne pamiatky). Do projektov dávali aj svoje poznatky a vlastné spoznávanie okolia.

Žiačka zo 4. B zo ZŠ s MŠ v Rosine vytvorila projekt s názvom Dóm sv. Martina. Vo svojom projekte sa zamerala na zaujímavosti o Dóme sv. Martina a život panovníčky Márie Terézie, ktorá tu bola korunovaná. Ako dievčaťu jej imponovalo, že panovníčkou bola žena.

Žiak 4. B zo ZŠ v Rosine spracoval projekt o kúpeľoch Smrdáky. Často robí projekty o miestach, na ktoré sa často zabúda a vytvoril neobvyklý príbeh o krásnej obci na Záhorí. Pozrite si jeho projekt.

Štvrtáci z Cirkevnej ZŠ sv. Michala Archanjela v Stanči vypracovali projekt Kniha v ľudovom šate. Žiaci ornamenty a vzory regiónu odprezentovali na slovenských krojoch. Kroje si vystrihli z ľanového plátna, na ktoré kreslili či maľovali vzory a výzdobu podľa regiónov Slovenska a zachovaných starých výšiviek. Pridali k tomu ručne písaný popis ženského aj mužského kroja.

Štvrtáci z Cirkevnej ZŠ sv. Michala Archanjela v Stanči vypracovali projekt Kočovní bábkari. „Ako sa zapáliť pre bábkové divadlo?“ (Ján Uličiansky) I vlastivednou súťažou. Žiaci formou bábkového divadla zahrali povesti vybratých miest. Bábky a scénu ukryli do starodávneho kufra, ktorým kočovali ako prví kočovní bábkari. Pozrite si ich video.

Žiaci zo štvrtej triedy z Cirkevnej ZŠ sv. Michala Archanjela v Stanči vypracovali projekt s názvom Regionálne špeciality na tanieri . Žiaci prinášajú reportáž s regionálnou autorkou knihy „Kulinárske umenie našich predkov“, tradičné zemplínske recepty, zvyky gastronómie pri rôznych príležitostiach a ochutnávku vlastnoručne pripravených jedál v priestoroch školy. Pozrite si ich video.

Štvrtáci zo ZŠ v Stránskom sa v projekte TV Straňanko sa snažili priblížiť obec Stránske. Pripravili si školské televízne štúdio, prizvali hostí, vyskúšali si úlohu reportérov. Prinášali zaujímavé reportáže z obce Stránske a jej okolia.

Prostredníctvom krátkeho videa žiaci 4. A triedy zo ZŠ s MŠ v Šarišských Dravcoch predstavujú krásu a históriu svojej obce. Veríme, že práve touto upútavkou zaujmú a radi navštívite obec na východe Slovenska v okrese Sabinov. Svoj projekt nazvali Pozvánka štvrtákov do obce Šarišské Dravce.

Žiaci 4. B zo ZŠ, Atómova v Trnave sa aktívne zapojili do stvárnenia mestskej pamiatkovej rezervácie. Tvorbe projektu predchádzal zážitok z GPS hry v uličkách centra Trnavy. Projekt – prehliadka historického centra Trnavy, je postavený na obvode mestských hradieb, ktoré vytvárajú tzv. „Mocný opasok“. Exkurzia po starom meste inšpirovala žiakov k tvorbe spoločného projektu.

Projekt žiakov zo 4. A v ZŠ s MŠ, Ubľa je zameraný na poznávanie Uble a jej okolia. Žiaci ho pomenovali: Malí sprievodcovia. Poďte s nami na výlet do Uble a jej okolia. V projekte sú prezentované historické objekty, kostoly z okolia Uble, významné osobnosti, prírodné zaujímavosti regiónu vo forme ponuky na výlet do tohto regiónu.

Žiaci šiestej triedy zo ŠZŠ vo Veľkom Krtíši nazvali svoj projekt Poklad na hrade Modrý Kameň. Žiaci v projekte našli odkaz s povesťou o Modrom Kameni, zložili puzzle počítaním príkladov, vyrobili si hrad a šperky a pomocou indícií poskladali báseň. K básni vymysleli melódiu a spoločne si ju zarapovali (https://www.facebook.com/100057207051281/videos/326078793749359). Upiekli si gaštanový koláč a hľadali poklad vylúštením hlaholiky.

Žiaci 4. A zo ZŠ, Poľná vo Veľkom Krtíši si vytvorili projekty o jednotlivých historických udalostiach, ktoré sa udiali na území dnešného Slovenska. Pokúsili sa to zachytiť na časovej priamke v postupnosti podľa jednotlivých storočí. Vznikol projekt s názvom Časová priamka historických udalostí na území Slovenska.

Projekt žiakov zo 4. A ZŠ, Poľná vo Veľkom Krtíši – Hrady a zámky 4. A, predstavuje vytvorené 3D modely hradov, zámkov či kaštieľov, do ktorých by chceli pozvať spolužiakov z častí Slovenska od Hornádu po Dunajec. Žiaci pracovali najmä s odpadovým materiálov v duchu hesla „Dajme veciam druhú šancu“.

Žiaci zo 4. A ZŠ, Poľná vo Veľkom Krtíši prišli na jeden vyučovací deň v kroji z nášho regiónu. Niektorí čerpali z truhlice starých mám, iní našli to, čo si pozháňali. Žiaci sa s radosťou zapájali do zisťovania tradície obliekania sa našich predkov. Zároveň si všímali aj tradičné farby, výšivky jednotlivých častí odevu či rozdiely v obliekaní sa mužov, žien a detí.