ÚvodSúťažný formulárPodmienky a pravidlá súťažeGalériaVíťazi

Galéria súťažiacich v prvom kole – Slovensko v minulosti a dnes

Prezentácia Putovanie za osobnosťami doby minulej žiakov 4. A zo Základnej školy s MŠ, Cádrova 23, Bratislava

Prezentácia Slovensko v minulosti a dnes žiakov 4. C zo Základnej školy s MŠ, Cádrova 23, Bratislava

Video s názvom Osobnosti regiónu Horný Zemplín žiakov štvrtého ročníka zo Základnej školy v Breznici

Prezentácia Cestujeme v čase od štvrtákov zo Základnej školy s MŠ, Jarok

Projekt Postavme si hrad žiakov zo Základnej školy s MŠ v Kokave nad Rimavicou

Video s názvom Slovensko v minulosti, súčasnosti a budúcnosti žiakov štvrtého ročníka zo Základnej školy Park Angelinum v Košiciach

Projekt Štátne symboly SR žiakov Základnej školy s VJM, Leles

Projekt Ako plynie čas – Slovensko v minulosti a dnes žiakov zo Základnej školy Jána Palárika v Majcichove

Projekt s názvom Osobnosti mesta Martin žiakov štvrtého ročníka zo Základnej školy J. Kronera v Martine

Projekt Mária Terézia – výnimočná žena žiakov zo Základnej školy K. Jarunkovej v Podbrezovej

Projekt s názvom Cesta do minulosti žiakov štvrtého ročníka zo Základnej školy v Rudňanoch

Projekt Slovensko v minulosti a dnes žiakov zo Základnej školy v Ružomberku

Projekt Cestovanie časom zo Základnej školy v Topoľčanoch