ÚvodSúťažný formulárPodmienky a pravidlá súťažeGalériaVíťazi

Víťazi prvého kola súťaže Spoznávame Slovensko –

– Slovensko v minulosti a dnes

S najvyšším počtom bodov sa na prvej priečke umiestnili žiaci 4. S z košickej základnej školy Park Angelinum. Spolu s pani učiteľkou Mgr. Annou Grušovskou pripravili video Slovensko v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Zobrazili v ňom, akým vývojom prešlo Slovensko od dávnej minulosti až po súčasnosť a naznačili, ako si predstavujú jeho budúcnosť.

Na druhom mieste sa umiestnili žiaci zo Základnej školy v Breznici s videom o živote známych Stropkovčanov – Osobnosti regiónu Horný Zemplín. Vo svojom projekte sa zamerali na osobnosti regiónu Horný Zemplín. Pomocnú ruku im podala pani učiteľka Mgr. Bibiána Kľoceková.

Na druhom mieste sa umiestnili aj žiaci zo 4. A  v Topoľčanoch s projektom Cestovanie časom. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany Grauzlovej sa pomocou pomyselného časostroja sa presunuli do rôznych storočí a stali sa významnými postavami z minulosti i zo súčasnosti.

Špeciálnu cenu poroty získavajú žiaci 4. A zo Základnej školy s materskou školou, Štúrova 70 v Kokave nad Rimavicou. Pod vedením svojej pani učiteľky Mgr. Renáty Borákovej postavili celý hrad.