ÚvodSúťažný formulárPodmienky a pravidlá súťažeGalériaVíťazi

Víťazi tretieho kola súťaže Spoznávame Slovensko –

– Od Dunaja po Hornád

V treťom kole sa s najvyšším počtom bodov sa umiestnili žiaci 4.A zo Základnej školy na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne. Žiaci zmapovali na ceste od Dunaja po Hornád hrady, zámky a kaštiele a vytvorili krásne makety. Pozrite si víťazný príspevok vo videu, ktoré žiaci poslali.

Na druhom mieste sa umiestnili dve školy. Štvrtáci zo ZŠ v Malých Levároch vytvorili projekt Osobnosti mesta Nitra. Formou spravodajských príspevkov predstavili najznámejšie osobnosti tohto mesta. Pozrite si video.

Ďalšie druhé miesto získavajú štvrtáci zo 4. C zo ZŠ v Želiezovciach. Žiaci spracovali spoznávanie regiónov Slovenska od Dunaja po Hornád formou zábavných tajničiek. Navzájom si vysvetľovali informácie, ktoré potom dopĺňali do tajničiek.

Víťazi druhého kola súťaže Spoznávame Slovensko –

– Od Tatier k Dunaju

S najvyšším počtom bodov sa umiestnili žiaci 4. ročníka zo Základnej školy v Breznici. Žiaci sa zahrali na cestovnú kanceláriu Ber ma, ktorá ponúka zájazdy po Slovensku od Tatier až k Dunaju.

Druhé miesto získali štvrtáci z Evanjelickej základnej školy v Bratislave, ktorí si založili cestovnú kanceláriu Dobrodružné Slovensko. V jej letnej ponuke je cesta Od Tatier k Dunaju. Záujemcov o zájazd chcú žiaci prilákať formou video upútavky a brožúrou.

Tretie miesto sme sa rozhodli udeliť štvrtákom zo 4. A na Základnej škole Narnia v Trnave. Žiaci v okruhu Zberateľ ľudových tradícií prezentujú ľudovú kultúru regiónov na ceste od Tatier k Dunaju.

Špeciálnu cenu poroty v tomto kole získavajú žiaci 4. D zo Základnej školy v Ružomberku. Pani učiteľka PaedDr. Zuzana Vlkolinska rozdelila žiakov do skupín. Žiaci v projekte postupne predstavujú významné osobnosti Liptova.

Víťazi prvého kola súťaže Spoznávame Slovensko –

– Slovensko v minulosti a dnes

S najvyšším počtom bodov sa na prvej priečke umiestnili žiaci 4. S z košickej základnej školy Park Angelinum. Spolu s pani učiteľkou Mgr. Annou Grušovskou pripravili video Slovensko v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Zobrazili v ňom, akým vývojom prešlo Slovensko od dávnej minulosti až po súčasnosť a naznačili, ako si predstavujú jeho budúcnosť.

Na druhom mieste sa umiestnili žiaci zo Základnej školy v Breznici s videom o živote známych Stropkovčanov – Osobnosti regiónu Horný Zemplín. Vo svojom projekte sa zamerali na osobnosti regiónu Horný Zemplín. Pomocnú ruku im podala pani učiteľka Mgr. Bibiána Kľoceková.

Na druhom mieste sa umiestnili aj žiaci zo 4. A  v Topoľčanoch s projektom Cestovanie časom. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany Grauzlovej sa pomocou pomyselného časostroja sa presunuli do rôznych storočí a stali sa významnými postavami z minulosti i zo súčasnosti.

Špeciálnu cenu poroty získavajú žiaci 4. A zo Základnej školy s materskou školou, Štúrova 70 v Kokave nad Rimavicou. Pod vedením svojej pani učiteľky Mgr. Renáty Borákovej postavili celý hrad.